สมัครสมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ชื่อนิติบุคคล *
 • รหัสหมวดธุรกิจ*
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)*
 • สินค้า/บริการ *
 • ภาคธุรกิจ*
 
 • ประเภทธุรกิจ*
 • Facebook
 • ตัวอย่าง https://www.facebook.com/dbdentrepreneur
 • website
 • มาตรฐานสินค้า
 • เช่น OTOP มอก. TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club *
 • *
 • เลือกประเภทผู้กรอกข้อมูล *
 • กรรมการบริษัท
  ตัวแทน : ต้องอัพโหลดไฟล์หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีเลือกประเภทตัวแทน ต้องอัพโหลดไฟล์เอกสารตัวแทน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 • ไฟล์แนบเอกสารตัวแทน *

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เลขที่บัตรประชาชน *
 • ?
 • คำนำหน้าชื่อ *
 • นาย นาง นางสาว อื่นๆ
 • ชื่อ *
 • ชื่อเล่น
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เบอร์มือถือ *
 • *
 • อีเมล์ *
 • Line ID
 • Line name
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
 • จังหวัด*
 • อำเภอ/เขต*
 • ตำบล/แขวง*
 • รหัสไปรษณีย์
 • Captcha image
 •    คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
 • รหัสยืนยัน
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง