ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชัยวัฒน์ ศรีเทศ
หน่วยงาน / บริษัทไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานเครือข่าย เพชรบูรณ์
 • ชื่อสรณ์กนก ภูรชตากร
  หน่วยงาน / บริษัทนานา พาราดิโซ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อนภัสสร ศักดิ์เจริญชัยกุล
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจผ้าเขียนเทียนซีม้ง
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อมนัสนันท์ ต่างสันเทียะ
  หน่วยงาน / บริษัทพ.เพชรพัชระฟาร์ม
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่ออมรรัตน์ พันธุ์นายม
  หน่วยงาน / บริษัทอมรรัตน์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อศรัญญา เทียนศรี เทียนศรี
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มติดไม้ติดมือเขาค้อ
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อบรรณสี ธเนศวาณิชย์
  หน่วยงาน / บริษัทกรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อรัชถะพงศ์ โทวะดี
  หน่วยงาน / บริษัทจำหน่ายมะขามแปรรูป
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อกอแก้ว วชิรมน
  หน่วยงาน / บริษัทบิ๊กตัส ผักสุขภาพ
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อณิกุลภรณ์ ณิกุลภรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชื่อบุญธรรม แสนภูมิ
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำพริกเบญจวรรณ
  เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์