ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อปิยะมาศ บัวแก้ว
หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มเกษตร
เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานเครือข่าย อำนาจเจริญ
 • ชื่อธนพนธ์ นางาม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านขนม ธนพนธ์ขนมเปี๊ยะ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อรัชนีวรรณ กมลรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทศรีกมลกรุ๊ปการเกษตร
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อมนตรี พันธการ
  หน่วยงาน / บริษัทอำนาจเจริญ เฟิร์น & เฟิร์นสาย
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อบัวสอน อัปกาญจน์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อยุพิน ทำความชอบ
  หน่วยงาน / บริษัทยุพินฟาร์มแพะ-แกะ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อจินดาหรา วาจิตร
  หน่วยงาน / บริษัทแอล เจ ดิเอมเมอรัล จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสุบรร อินสอน
  หน่วยงาน / บริษัทสุบรรเครื่องสาน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อกฤษณา เจริญสุข
  หน่วยงาน / บริษัทภูอีรี่
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อปุณณภา ตั้งตระกูล
  หน่วยงาน / บริษัทร้านมิตรแท้การไฟฟ้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่ออนุธิดา มุ่งหมาย
  หน่วยงาน / บริษัทแจ่วบองกวิสรา
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ