ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อพาลาภ จักร์แก้ว
หน่วยงาน / บริษัทTHE BESTER(เดอะ เบสเทอร์)
เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานเครือข่าย อำนาจเจริญ
 • ชื่อกันณิกา สุตะภักดิ์
  หน่วยงาน / บริษัทดีเคพี ข้าวทองคำ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อกุสุมา พลนาคู
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขันแก้วบ้านหินขัน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อวารี อัปกาญจน์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสุนทรี ไชยครุฑ
  หน่วยงาน / บริษัทเอทตี้เอท เทรดดิ้ง จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อจันตอง จอมหงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวดง
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อนงคราญ สาสี
  หน่วยงาน / บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อธัญญพร อรุโณทัยจิตร
  หน่วยงาน / บริษัทมิ่งมงคลศิลป์
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อไพศาล ทรงทรัพย์วัฒนา
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำปลาร้าปรุงสุกสุนทรี
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อทัศนาพร ถิ่นระหา
  หน่วยงาน / บริษัทผ้าพื้นเมืองมดฟ้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อมานูญ ขันแข็ง
  หน่วยงาน / บริษัทป๊อปคอร์น มิสเตอร์เอ็ม
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ