ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อพาลาภ จักร์แก้ว
หน่วยงาน / บริษัทTHE BESTER(เดอะ เบสเทอร์)
เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานเครือข่าย อำนาจเจริญ
 • ชื่อนิ่ม นวลขาว
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสายฝน สายตา
  หน่วยงาน / บริษัทโคกสะอาดไม้ไผ่จักสาน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อเพ็ญ แสงคำ
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อลำใย ศรีหารัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทเกษตรกรสายใยท้อ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อพรสวรรค์ วามะลุน
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มย่ามไทบ้านคำพระ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสุรสิงห์ ธนันทา
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มแปรรูปเศษไม้เศษวัสดุ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อช่อลัดดา กันนุฬา
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกสารท่า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อชรินธร กุระจินดา
  หน่วยงาน / บริษัทร้านดอกป๊อปปปี้ตัดเย็บเสื้อผ้าโคกสาร หมู่ 1
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อกาญจนา ตระทอง
  หน่วยงาน / บริษัทงานฝีมือน้องนุ่น น้องแนน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสุจินต์ สังข์ทอง
  หน่วยงาน / บริษัทสุจินต์กระเป๋าผ้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ