ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อปิยะมาศ บัวแก้ว
หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มเกษตร
เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานเครือข่าย อำนาจเจริญ
 • ชื่อมานูญ ขันแข็ง
  หน่วยงาน / บริษัทป๊อปคอร์น มิสเตอร์เอ็ม
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสมเดช วิริยะพันธ์
  หน่วยงาน / บริษัทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมชน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อปาริชาติ เกษณีย์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านขนมเบื้อง ถังแตก น้ำปั่น
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อสุนากุล โลหะสาร
  หน่วยงาน / บริษัทเห็ดถังเช่าสีทอง
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อราชันย์ ขำตา
  หน่วยงาน / บริษัทอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อพจน์ลักษณ์ ทวีพงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านมีดี
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อบุญหลาย วงค์กัน
  หน่วยงาน / บริษัทสุพินดา รักจิต
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อวาริ กาลพันธา
  หน่วยงาน / บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีโอร่า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อธวัชชัย กมลรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทไร่ศรีกมล
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อณัชพงษ์ภัทร คณาเสน
  หน่วยงาน / บริษัทตลาดเพิ่มทรัพย์
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ