ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB

ชื่อปิยะมาศ บัวแก้ว
หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มเกษตร
เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานเครือข่าย อำนาจเจริญ
 • ชื่อมนฤดี ฉวีรักษ์
  หน่วยงาน / บริษัทหมอนหนุนศีรษะเพื่อสุขภาพ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อวาส ทาตะคุณ
  หน่วยงาน / บริษัทวาส
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อศิราภรณ์ กองจันทร์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าแปรรูปผ้าขาวม้า
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อโยธิน สุขสานต์
  หน่วยงาน / บริษัทมัลเบอร์รี่ สวนครูต๋อนยอน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อธันย์นิชา รฐารัชต์จิรโชติ
  หน่วยงาน / บริษัทร้านตองเคกุ้งสด
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อพอดี หินทอง
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มเครื่องประดับทองเหลือง
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อหงษ์ทอง คำเวบุญ
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อตนุภัทร พวงพันธ์
  หน่วยงาน / บริษัทโบวี่ โตเกียวกรอบ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อธนพนธ์ นางาม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านขนม ธนพนธ์ขนมเปี๊ยะ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อรัชนีวรรณ กมลรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทศรีกมลกรุ๊ปการเกษตร
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ