ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB

ชื่อปิยะมาศ บัวแก้ว
หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มเกษตร
เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานเครือข่าย อำนาจเจริญ
 • ชื่อธวัชชัย กมลรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทไร่ศรีกมล
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อณัชพงษ์ภัทร คณาเสน
  หน่วยงาน / บริษัทตลาดเพิ่มทรัพย์
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อแวววลี การะกิจ
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอผ้าสตรีโบราณ
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อศิรินทรา สันตะวงค์
  หน่วยงาน / บริษัทพาณิชย์ค้าพริก
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่ออร่าม สัมพะวงศ์
  หน่วยงาน / บริษัทหมูสดเออาร์พอร์ตแอนด์ฟู๊ด
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อยุพิน จันทร์ถอด
  หน่วยงาน / บริษัทร้านอำนาจการเกษตร
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อชมนภัส เสณีไทย
  หน่วยงาน / บริษัทชมนภัส
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อธมกร ปุณยพรมงคล
  หน่วยงาน / บริษัทTN Shop
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อศุภานัน อุดมศรี
  หน่วยงาน / บริษัทศุภานัน
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ชื่อจิณห์นิภา ทองดา
  หน่วยงาน / บริษัทจิณห์นิภา
  เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ