ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
หน่วยงาน / บริษัทดีดี ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานเครือข่าย สุราษฎร์ธานี
  • อารีวรรณ พรหมสุวรรณกรรมการ

  • กันตดา เพ็งเอียดกรรมการ

  • นพดล จันทร์เกตุกรรมการ

  • ธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์กรรมการ

  • ฉัตรวรุณธ์ คูเศรษฐวัฒน์กรรมการ

  • นันทวิทย์ จักสานกรรมการ