ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
หน่วยงาน / บริษัทอุดร เฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือข่าย อุดรธานี
  • บุณณดา เลาหะดิลกกรรมการ

  • รจสิทธิ์ ไกรวงศ์กรรมการ

  • รณภพ เถาว์โทกรรมการ