ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธนมน วัฒนเรืองโกวิท
หน่วยงาน / บริษัทร้านหอมมะลิ (OTOP MART YASOTHON)
เครือข่ายจังหวัดยโสธร
ประธานเครือข่าย ยโสธร
  • ณภาภัช ตั้งตระกูลอดุลย์กรรมการ

  • ไพศาล แจ่มจำรัสกรรมการ