สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205560016339
 • ณิชณรินค์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็นที น้ำแข็งออนไลน์ (ตะวันออก) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องผลิตน้ำแข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณิชณรินค์ ราชุรัชต
 • ณิชณรินค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0955908000
 • เบอร์มือถือ
 • 0626246289
 • อีเมล์
 • nt.east@nticeonline.co.th