สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เคทีดีบัญชี38/KTDAccounts38
 • กฤติเดช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ทำบัญชี สอบบัญชี วางระบบบัญชี ปรึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0968199554
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤติเดช ฐานสันโดษ
 • กฤติเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025222368
 • เบอร์มือถือ
 • 0968199554
 • อีเมล์
 • kriddh3@gmail.com