สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซี.เอส.ออแกนิกส์โปรดักส์เอ็นเตอร์ไพรส์ CS Organic Product Enterprise
 • ชาญณรงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่โปรตีนไหม CS skin care (ซี เอส สกิน แคร์ )
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่จดแจ้ง:43-1-5800061
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญณรงค์ ปิตินพรัตน์
 • ชาญณรงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 098-231-9082 ' 089-899-6671
 • เบอร์มือถือ
 • 098-231-9082 ' 089-899-6671
 • อีเมล์
 • cs.enterprise.1988@gmail.com