สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 4-41-10-03/1-0015
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชัยวัฒน์ไหมไทย
 • สมจิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าคลุมไหล่ไหม ผ้าคลุมไหล่ฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. ตรา นกยูงพระราชทาน สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมจิต ปิตินพรัตน์
 • สมจิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812609848
 • เบอร์มือถือ
 • 0812609848
 • อีเมล์
 • silkkingdom@gmail.com