สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บายกาย บายตำราเอก
 • ธนพล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มน้ำกลั่นจากใบย่านาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนพล วัชรสมพร
 • ธนพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074253298
 • เบอร์มือถือ
 • 0818984602
 • อีเมล์
 • laserjetplon@gmail.com