สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0323524000018
 • บุษราภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พิพัฒน์สุรินทร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47524
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุษราภา บุญปรีดาพงษ์
 • บุษราภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-531367,044-511801
 • เบอร์มือถือ
 • 0944232656
 • อีเมล์
 • yesiamyok@hotmail.com