สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3770600428433
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชีวกายา
 • นันทิยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันเหลือง ยาหม่อง ยาดม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นันทิยา ธรรมบุตร
 • นันทิยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0891089044
 • เบอร์มือถือ
 • 0891089044
 • อีเมล์
 • Pinkynanny@hotmail.com