สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เมี่ยงคำตลาดน้ำบางคล้า
 • ลำพอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เมี่ยงคำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ลำพอง แย้มสรวล
 • ลำพอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038514653
 • เบอร์มือถือ
 • 0841195789
 • อีเมล์
 • jingjaa.pk@hotmail.co.th