สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 • อิทธิกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ฝึกอบรม พัฒนาธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิทธิกร ชำนาญอักษร
 • อิทธิกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-405577
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1572049
 • อีเมล์
 • ake_eit@hotmail.com