สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105536071989
 • ณัฏฐกฤตย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บี.เอ.ที. จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 15129
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฏฐกฤตย์ รวมสุข
 • ณัฏฐกฤตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-9553076
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9553076
 • อีเมล์
 • ricanui@gmail.com