สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501400173043
 • ชื่อธุรกิจ
 • กรรวีร์ ดีไซน์
 • สุภาวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้าผ้า รองเท้าหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุภาวดี รวมสุข
 • สุภาวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-8821787
 • เบอร์มือถือ
 • 086-8821787
 • อีเมล์
 • Ricamam@gmail.com