สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105542007065
 • ธนนท์พร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รีมาเซน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาแช่แข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธนนท์พร คำเหลา
 • ธนนท์พร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0948498219
 • อีเมล์
 • mattrimasen8@gmail.com