สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มาดามแมงโก้
 • ราเมศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้อบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย. GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ราเมศ รัตยันตรกร
 • ราเมศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0932618999
 • เบอร์มือถือ
 • 0631978799
 • อีเมล์
 • madamemango56@gmail.com