สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทองสุวรรณชำผักแพว
 • ศุภเศรษฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์การเกษตรและสมุนไพรแปรรูป อาหารดิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ
 • ศุภเศรษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0906465292
 • อีเมล์
 • prapasri102@gmail.com