สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0643530000013
 • ณรงค์ชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สุโขทัยแสงอุปกรณ์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • วัสดุก่อสร้าง/รับเหมาก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณรงค์ชัย ศรีอรุณนิรันดร์
 • ณรงค์ชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055616437
 • เบอร์มือถือ
 • 0891111540
 • อีเมล์
 • iammai13@yahoo.com