สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105534038291
 • ภูริธัช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธัชสุมาพร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 14113
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน
 • สินค้า/บริการ
 • เสื่อผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูริธัช โสตถิวิไลพงศ์
 • ภูริธัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0864665411
 • อีเมล์
 • bertpury@gmail.com