สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1279900100651
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทวดพรทิพย์
 • พิชญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชาสมุนไพร(อาหารและเครื่องดื่ม) ผ้าพื้นเมืองแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชญา ชาวโพนทอง
 • พิชญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0626345270
 • เบอร์มือถือ
 • 0626345270
 • อีเมล์
 • nong_dream2012@hotmail.com