สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก.ชัยกานต์พลาสติก
 • ธัญญลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถุงพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญลักษณ์ อริยรัตนหิรัญ
 • ธัญญลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034825131
 • เบอร์มือถือ
 • 0926496569
 • อีเมล์
 • minttron_22@windowslive.com