สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 7751549000294/7706055000041
 • ชื่อธุรกิจ
 • มะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ
 • สมรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะม่วงกวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. / ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมรักษ์ ศรีรักษา
 • สมรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-8023220
 • อีเมล์
 • jeab.mango@gmail.com