สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0273558000267
 • ธมลวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แคร์สกิน
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46443
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • เวชสำอาง ความงามและสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP,OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • สระแก้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธมลวรรณ ฆ้องสะเทือน
 • ธมลวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0806407788
 • เบอร์มือถือ
 • 0806407788
 • อีเมล์
 • thamonko@hotmail.com