สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Miss CoCo
 • สราญจิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางจากผักและผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 5 ดาว , มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สราญจิต จนิษฐ
 • สราญจิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0879137380
 • อีเมล์
 • janist_pom@hotmail.com