สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103551027829
 • จารุวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อกาวิกา
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46492
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับแฟชั่น และแหวนแต่งงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จารุวรรณ ปั้นทอง
 • จารุวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029495430
 • เบอร์มือถือ
 • 0863204202
 • อีเมล์
 • agaviga@yahoo.com