สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745550000834
 • สุชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ประกายกานต์ แพคเกจจิ้ง อินดัสเทรียล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 18121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการก่อนการพิมพ์
 • สินค้า/บริการ
 • ซองพลาสติก ถุงพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุชาติ สุทธิสาร
 • สุชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034874216
 • เบอร์มือถือ
 • 0894843800
 • อีเมล์
 • sc.suttisan@gmail.com