สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เอส.เอ็ม.ที เอเซีย จำกัด
 • ณัฐรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตแม่พิมพ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐรักษ์ ติยะโรจน์
 • ณัฐรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028954080#211
 • เบอร์มือถือ
 • 0988294654
 • อีเมล์
 • kimna@smtasia.co.th