สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ไมตี้อีเลคทริค ไทยแลนด์จำกัด
 • ธมลวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประเภทแอลอีดี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ISO9001. ISO14001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธมลวรรณ เสาวณีย์วาทกุล
 • ธมลวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034451501,034451500
 • เบอร์มือถือ
 • 0819799990
 • อีเมล์
 • Dear_ney@hotmail.com