สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105540017527
 • เมธาวี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20221
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ น้ำมันทาไม้
 • สินค้า/บริการ
 • สีผงเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทส์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เมธาวี ฤทัยรุ้ง
 • เมธาวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034441162-5
 • เบอร์มือถือ
 • 0816977381
 • อีเมล์
 • Maytawee2015@gmail.com