สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505557009600
 • ชมพูนุช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านลายเส้น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 74109
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าและกระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชมพูนุช นุ่นแก้ว
 • ชมพูนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0873273734
 • อีเมล์
 • baanlaisen@gmail.com