สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125555016670
 • ขนิษฐา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ ดีไซน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน
 • สินค้า/บริการ
 • ตกแต่งภายใน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ขนิษฐา เหมศิริรัตน์
 • ขนิษฐา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081 6463450
 • อีเมล์
 • adesign001@hotmail.co.th