สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชัยนาทเซรามิค
 • นฤมิตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบญจรงค์,ลายคราม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นฤมิตร เชี่ยวชาญ
 • นฤมิตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056481678
 • เบอร์มือถือ
 • 0897087789
 • อีเมล์
 • chainat_ceramic@hotmail.com