สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560120757
 • ชัญญาพัชญ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มาร์แม็กซ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47723
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์
 • ชัญญาพัชญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028619293
 • เบอร์มือถือ
 • 0966966363
 • อีเมล์
 • chunnyapaj.ch24@gmail.com