สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105552069276
 • ภูษณิศา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เค.เอส. วู้ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46494
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • ผลทดสอบจากภาควิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภูษณิศา ทีรฆวงศ์
 • ภูษณิศา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028946690
 • เบอร์มือถือ
 • 0832962646
 • อีเมล์
 • glismo_ou@hotmail.com