สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชัยนาทเซรามิค
 • ภาณุวิวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบญจรงค์ ลายคราม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภาณุวิวัฒน์ คำแดง
 • ภาณุวิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-481678
 • เบอร์มือถือ
 • 0835809049
 • อีเมล์
 • phanuwiwat@hotmail.com