สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงแรม แกรนด์ วิสต้า
 • อภิรดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0987504665
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อภิรดี ศรีรัตนประสิทธิ์
 • อภิรดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053746053
 • เบอร์มือถือ
 • 0987504665
 • อีเมล์
 • apiradee.nat@gmail.com