สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3329900314915
 • ชื่อธุรกิจ
 • กรอบไม้
 • สกลสุภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กรอบรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สกลสุภา บัวพา
 • สกลสุภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-519274
 • เบอร์มือถือ
 • 089-4272582
 • อีเมล์
 • Ssmbolframe@hotmail.com