สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545558000215
 • บวรวิช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วี ดับเบิ้ลยู ครีเอชั่นส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82990
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บวรวิช ปวงเริ่ม
 • บวรวิช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054062665
 • เบอร์มือถือ
 • 0882518558
 • อีเมล์
 • bawornwich@gmail.com