สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103551000327
 • ภัทรพงศ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีเอส อินเตอร์เฟรม แอนด์ ซัพพลาย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภัทรพงศ์ สถิตชล
 • ภัทรพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043306504
 • เบอร์มือถือ
 • 0619395554
 • อีเมล์
 • psframe@hotmail.com