สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธนสยาม อุตสากรรม จำกัด
 • ธนะพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ในห้องน่้ำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0869882332
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนะพงษ์ ชัยนภาเวทย์
 • ธนะพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028970991
 • เบอร์มือถือ
 • 0869882332
 • อีเมล์
 • tanapong.chai13@gmail.com