สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรแปรสภาพตราสามลูกยอ
 • นิรมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำลูกยอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop5ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิรมล ลิ้มสุคนธ์
 • นิรมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0922805457
 • เบอร์มือถือ
 • 0922805457
 • อีเมล์
 • niramon277@hotmail.com