สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านข้าวตังไก่หยองพรทวี
 • สุมาลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไก่หยอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุมาลี ทวีเดช
 • สุมาลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055052677
 • เบอร์มือถือ
 • 0805886682
 • อีเมล์
 • cthaveedaj@gmail.com