สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0653556000576
 • ชวพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นนทรี พิษณุโลก
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • มาตรฐานโรงแรมปลอดบุหรี่จากมูลนิธิใบไม้สีเขียว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชวพล ชมภูนุกูลรัตน์
 • ชวพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0850505582
 • อีเมล์
 • nonsi.residence@gmail.com