สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู เอดาวบ้านดิน
  • เอราวัณ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • อาหาร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง เอราวัณ บุญโท
  • เอราวัณ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0954788187
  • อีเมล์
  • songkran5709@gmail.com