สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105553094401
 • ทิพย์ธนวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ออซิส เทคโนโลยี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62022
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
 • สินค้า/บริการ
 • ให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยซอฟท์แวร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทิพย์ธนวัฒน์ พงษ์วัฒนา
 • ทิพย์ธนวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021054085
 • เบอร์มือถือ
 • 0856888633
 • อีเมล์
 • thiptanawat@gmail.com