สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0833555000163
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทย-อิศวร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46493
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง
 • สินค้า/บริการ
 • ภาพหนังแกะสลัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop. มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เสาวนีย์ อังศุวัฒนานนท์
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818946295
 • เบอร์มือถือ
 • 0818946295
 • อีเมล์
 • isuan.phuket@yahoo.com